7-10-2556 10-50-533
  
Untitled Document
  หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
  คณะผู้บริหาร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 อำนาจหน้าที่
  ส่วนราชการ
  เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  เว็บไซต์หน่วยงานอื่นๆ
  
Untitled Document
  กลุ่มคุ้มครองสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
  กลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มภารกิจรักษาผลประโยชน์ของรัฐ
  กลุ่มฝึกอบรมและสัมนา
  คำพิพากษาฎีกา
  คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
  คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
  แบบฟอร์มทางกฎหมาย
  กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับองค์กรอัยการ
 
 
username :
password :
 
 
 
ติดต่อซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย
 
 
 
ร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง
  สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลลินอยส์ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
  แต่งตั้งข้าราชการอัยการ
 
 
 
 
ข่าวต่อไปนี้ เป็นข่าวจากเว็บไซต์ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ www.pr.ago.go.th
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับพนักงานอัยการสาธารณรัฐเกาหลี
พิธีทักษิณานุปทานและถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พิธีเปิดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 
 
 
ข่าวต่อไปนี้ เป็นข่าวจากเว็บไซต์ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ www.pr.ago.go.th
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ประจำปี พ.ศ.2557
สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักบัญชี
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด ๖ รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานวิชาการ จัดโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมาย และโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายอัยการสู่ระดับสากลเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการศึกษาอบรม หลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับอัยการพิเศษฝ่าย รุ่นที่ 5
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมใจไทยเป็นหนึ่ง
 
 
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
อัยการสูงสุด
 
 
   ไฟล์เอกสารบนเว็บไซต์ เป็นไฟล์ .pdf หากท่านไม่สามารถเปิดอ่านได้ กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader
 
 
  

  วิดีโอพิธีเปิดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1 เมษายน 2557
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน หรือต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูง และทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง)
  เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมฟังบรรยายธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยพระเดชพระคุณพระอุดมประชาทร (หลวงพ่ออลงกต) วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ.2557 ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 11
  ทุนอบรมภาคฤดูร้อน หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ ปี 2557 ณ สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ติดต่อสำนักวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557)
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน) - ติดต่อสำนักวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
  สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว
  เชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและถวายผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557
  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดอบรมหลักสูตร "จิตวิทยาความมั่นคง" รุ่นที่ 114 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 4 กันยายน 2557 (แจ้งความจำนงภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2556)
  ภาพการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหน้าจอสัมผัส Tablet (iPad) ณ ห้องประชุม 302 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 2556
  รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร IP Network Development and Management for E-Government Promotion วันที่ 12 ก.พ.- 21 มิถุนายน 2557 ณ JICA Okinawa
  การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหน้าจอสัมผัส - Tablet Technology
  รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย โครงการ Young Leaders' Program(YLP) for 2014
  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ย้ายที่ตั้งที่ทำการใหม่
  เปิดจำหน่ายของรางวัลคงเหลืองานกาชาด ประจำปี 2556
  รับสมัครอนุญาโตตุลาการจากประเทศไทย เพื่อคัดเลือกและขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่ออนุญาโตตุลาการของ CIETAC เซี่ยงไฮ้ (ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 ก.ย. 56)
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ICT ฉบับการ์ตูน (ไฟล์วิดีโอ)
  รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
  รับสมัครทุนการเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2556
  การเสวนา หัวข้อ "ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี" เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 702/S3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
  มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ(Government Website Standard)
  การเสวนาหัวข้อ "บทบาทของพนักงานอัยการในคดีปุ๋ยปลอม : การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร" วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
  พรปีใหม่ พ.ศ.2556 จากนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด
  ยกย่องชมเชยพนักงานอัยการที่ช่วยราชการปฏิบัติหน้าที่เวรเข้าร่วมคุ้มครองเด็ก และการเข้าร่วมชันสูตรพลิกศพ กรุงเทพมหานคร
  ประชาสัมพันธ์ยอดเงินทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและถวายผ้าป่า ตามประเพณีวันขึ้นปีใหม่(สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 2)
  ข้อปฏิบัติสำหรับการใช้งานระบบ Wi-fi ที่อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
  ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
  ทุนอบรมภาคฤดูร้อน หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศปี 2556 ณ สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมฟังบรรยายธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 3 มกราคม 2556
  ประมวลภาพงานประชุม The 17th Annual Conference and General Meeting of the International Association of Prosecutors Bangkok Thailand 28 Oct - 2 Nov 2012
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฝ่ายอัยการ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2556
  Skype การจัดเก็บสำนวน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2555
  นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด มอบเงินเป็นสินน้ำใจ แก่แท็กซี่ ซึ่งเก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้เข้าร่วมประชุมสมาคมอัยการระหว่างประเทศได้ แล้วนำส่งคืนเจ้าของ(ไฟล์วิดีโอ)
  แจ้งความประสงค์ขอรับรถโดยสาร(สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานอัยการสูงสุด)
  แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโทรสาร(สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานอัยการสูงสุด)
  การระบุตัวตนด้วยระบบ IEEE 802.1X
  แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  ประวัติและผลงานสำคัญของอัยการสูงสุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานอัยการสูงสุด
  รายงานฉบับสมบูรณ์ - โครงการพัฒนาระบบงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี
  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2555-2558 (ฉบับแก้ไข)
  คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการธุรการในระดับองค์กรถึงรายบุคคล(KPI)
 
 
 
 
  

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดจ้างติดตั้ง Partition ( 21-04-2014)
  ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดจ้างทำหนังสือคู่มือ จำนวน 6 รายการ ( 18-04-2014)
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว มู่ลี่กันแดดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 ชั้น (รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ( 17-04-2014)
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานคดีศาลสูงภาค 6 (สำนักงานอัยการภาค 6) ( 11-04-2014)
 
 
 
 
  
  อัยการจังหวัด(รุ่นที่ 32) กับ (5+34) องค์ความรู้อัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ระบบอัยการในอาเซียน (+6) - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ระบบ MDM สำนักงานอัยการสูงสุด @Smartphone/Tablet - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  Application : AIS Biz Chat - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  บุคลากรองค์กรอัยการและการปฏิบัติหน้าที่ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  คำสั่งพื้นฐานในการใช้งาน iPad - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  วิธีการ Download โปรแกรมจาก App Store - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  มือใหม่หัดใช้ iPad และ iPhone - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  การสมัคร Apple ID - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  วิธีประหยัดแบ็ตเตอรี่ iPad ให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ระเบียบการดำเนินคดีอาญาชั้นศาลสูงของพนักงานอัยการ พ.ศ.2556 - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ที่ปรึกษาพิเศษของสำนักงานอัยการสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  อัยการอาวุโส - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  สารานุกรมฉบับสรุปความองค์กรอัยการใน 195 ประเทศ - นายชาติ ชัยเดชสุริยะ อัยการผู้เชี่ยวชาญ
  พระบรมสารีริกธาตุสยามแห่งดินแดนซากุระ - นายวีรพล ปานะบุตร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง
  องค์ความรู้อัยการในงานดำเนินคดีล้มละลาย - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  บทความข้อพิจารณาในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแพ่ง - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  การตรวจพิจารณาสานวนคดีวิสามัญฆาตกรรม - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ : สยพต. - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ส่วนราชการภายในสานักงานอัยการสูงสุด :คำย่อเรียกชื่อส่วนราชการ ตำแหน่ง และเลขที่หนังสือออก - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาชั้นพนักงานอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  พนักงานอัยการกับการร่วมชันสูตรพลิกศพ :การร่วมทำสานวนชันสูตรพลิกศพ : การไต่สวนการตาย : และการร่วมทำสำนวนการสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวเนื่องกับการชันสูตรพลิกศพ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  KM Center : ศูนย์ข้อมูลความรู้อัยการ : คลังความรู้อัยการและคลังสมองอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  พนักงานอัยการกับการสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักร - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ : สยพต. - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา - นายอดิศร ไชยคุปต์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ
  ตัวความที่พนักงานอัยการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีให้ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  การดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีของพนักงานอัยการ - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
  คู่มือพนักงานอัยการสำหรับการสอบสวน และการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2555 - นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส
 
 
 
 
  

  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักบัญชี (สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว) ( 18-04-2014 )
 
 
    ::--สำนักงานอัยการสูงสุด--::